Skorstensrenovering med insatsrör

Innan skorstensrenoveringen med insatsrör påbörjas bör man kontrollera att skorstenen inte har skador eller större sprickor som kan påverka skorstenens hållfasthet.
Kontrollera också att kanalen är fri från hinder hela vägen så att det inte blir problem när insatsröret skall föras ned i skorstenspipan. Efter att installationen med insatsrör är klar så skall den nya kanalen besiktigas av behörig person (sotare/fejarmästare) innan den tas i bruk.

Monteringsanvisning för insatsrör

Man brukar montera insatsröret uppifrån och insatsröret väger så lite att en person kan hantera den själv. När skorstensrenoveringen med insatsröret är klart så ser den vanligaste installationen ut som på bilden nedan. I toppen finns ett toppfoder och sedan kommer insatsröret som avslutas i botten med hjälp av en bottenkona. För att undvika kondens så är utrymmet mellan insatsröret och skorstenskanalen fylls med en isolering som kallas vermikulit.

Skorstensrenovering med insatsrör

Skorstensrenovering med insatsrör.

 

Standardinstallation av insatsrör för skorstensrenovering

1.  Gör ett hål i skorstensstocken 1-2 dm ovanför där braskaminens kaminrör ska ansluta/docka på skorstenen. Hålet ska vara så stort att bottenkonan går att föra in.
2.  Bottenkonan ska helst föras in så att dess ”brätte” i botten vilar mellan murstenarnas fod. Alltså får man kratsa ut fogarna en del samt eventuell klippa till ”brättet” så att bottenkonan passar.
3.  För ner insatsröret uppifrån och tänk på att röret har pilar som ska peka uppåt. Man för ner insatsröret och trär det ovanpå bottenkonan.
4.  Mura sedan fast insatsröret på bottenkonan genom att mura upp med C-bruk ca 10cm upp på röret. Sedan kan du mura igen hålet.
5.  Mellanrummet mellan insatsrör och skorsten fylls därefter med vermikulit som är en isolering för att undvika att rökgaserna kyls ned av luft och kondenserar.
6.  Fyll vermikulit ända till du är ca 10 cm från toppen. Resterande 10 cm fylls med betong. Insatsröret brukar man skära av med kniv några cm ovanför skorstenstoppen och därefter sätter man dit toppfodret och då gärna med några popnitar. Skapa sedan en avrinningskant som går från skorstenstoppen upp till toppfodrets kant.

Läs mer och få tips och råd om skorstensrenovering.