Dubbelmantlat insatsrör

Med tiden så blir skorstenen sliten både utvändigt och invändigt. Vid en besiktning av sotaren så blir skorstenen underkänd om rökkanalen är otät. Att täta skorsten kan man göra själv och det enklaste är med hjälp av dubbelmantlat insatsrör. Insatsröret är böjbart och avsett för skorstensrenovering av skadade rökkanaler. Insatsrör kan användas för alla typer av eldstäder och den släta invändiga ytan gör dessutom att sot inte fastnar så lätt samt att det är mer gynnsamt för rökgaserna vilket ger bättre drag.
Skorstensrenovering med hjälp av insatsrör är en lösning med lång livslängd. Därför brukar alla tillverkare ha en materialgaranti på 10 år men i praktiken så håller röret betydligt längre. Skorstenar som renoverades på 60-talet då man började renovera med insatsrör är fortfarande i drift.