Skorstensrenovering med glidgjutning

Glidgjutning innebär att man renoverar sin utdömda skorsten genom att gjuta en ny kanal inuti i den gamla rökkanalen.
Man använder helst en keramisk glidgjutningsmassa på den gamla kanalens innerväggar och då tätar man alla hål och ojämnheter. Detta leder till att röken får lättare att passera genom skorstenen och sotpartiklarna fastnar inte lika lätt på skorstensväggarna. Genom att glidgjuta kan man själv renovera en gammal skorsten, så att den återigen kan godkännas för användning.

Glidgjutningsmassa ger motståndskraft mot kondens

För att leda in verktyg för rengöring(krejs) tas ett arbetshål upp strax ovanför eldstaden. Det finns alternativa metoder men den traditionella är att man måste göra detta arbetshål. Skorstenen ska rengöras mekaniskt med krejs ren från sot och tjära så gått det går. Glidgjutningsmassan trycks sedan fast mot kanalväggarna med hjälp av dragkudden, som ger ett konstant och jämt fördelat tryck även om rökkanalen är ojämn. Glidgjutningsmassan är väldigt ”klettig” och fastnar lätt mot väggarna. Dragkudde och glidgjutningsmassa dras genom hela kanalen tills den är helt rök- och gastät samt har så jämt yta som möjligt. Genom att glidgjuta får man slätare väggar som bidrar till minskad risk för sotavlagringar. Glidgjutningsmassan ger skorstenen högre motståndskraft mot kondens. Den kan även användas för renovering av kakelugnar.
www.glidgjutning.se kan du läsa mer om glidgjutning.